Ridhäst


På Baståsen har vi ett flertal ridhästar som går med på både ridläger och helgkurser. Det flesta kommer från Sverige men några är importerade från Polen.

Vill du se mer av våra hästar? Gå in på ridskolesidan. (www.bastasensrk.com)