Ridhäst


På Baståsen har vi idag bara 2 ridhästar kvar, i övrigt är det bara ponnyer i olika storlekar på gården. 

Vill du se mer av våra hästar? Gå in på ridskolesidan. (www.bastasensrk.com)